Aşağıda sayı abaküsü ile verilen üç basamaklı doğal

Aşağıda sayı abaküsü ile verilen üç basamaklı doğal