Aşağıda verilen sayıları birer defa kullanarak istenen üç basamaklı

Aşağıda verilen sayıları birer defa kullanarak istenen üç basamaklı