Aşağıdaki tabloda yer alan fiillerin kiplerini ve - ders

Aşağıdaki tabloda yer alan fiillerin kiplerini ve - ders