C : 1 — 270 — ğu ve olunacağı anlaşılan otuz bin kuruşun onuncu

C : 1 — 270 — ğu ve olunacağı anlaşılan otuz bin kuruşun onuncu