Büyük İslâm bilgini Gazali, _çok yönlü bir düşünürdür.

Büyük İslâm bilgini Gazali, _çok yönlü bir düşünürdür.