1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, ANA FIRMA proje

1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, ANA FIRMA proje