13 ekim birleşmiş milletler dünya afet risklerinin azaltılması günü

13 ekim birleşmiş milletler dünya afet risklerinin azaltılması günü