2013 Toplantı Tutanağı - tasfiye halinde t.emlak bankası a.ş.

2013 Toplantı Tutanağı - tasfiye halinde t.emlak bankası a.ş.