278 albüm numaralı merkezi mutfak binasının tesisat hatlarının

278 albüm numaralı merkezi mutfak binasının tesisat hatlarının