Davanın önceki aşamaları, özellikle kamulaştırma davası

Davanın önceki aşamaları, özellikle kamulaştırma davası