Boğazlıyan Kaymakamı Esbakı Kemal Beyin Ailesine Hidematı

Boğazlıyan Kaymakamı Esbakı Kemal Beyin Ailesine Hidematı