Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi