cümle bilgisi/cümle öğelerinin mantıksal açıdan incenmesi

cümle bilgisi/cümle öğelerinin mantıksal açıdan incenmesi