A-GİDER BÜTÇESİ: (Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzey)

A-GİDER BÜTÇESİ: (Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzey)