Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak

Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak