BEYANNAME Aşağıda Adı Soyadı, TCK nosu ve imzası olan ben

BEYANNAME Aşağıda Adı Soyadı, TCK nosu ve imzası olan ben