968-teknik atölye için 12 kalem malzeme alımı

968-teknik atölye için 12 kalem malzeme alımı