1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu İlk Metin - Yeni Anayasa

1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu İlk Metin - Yeni Anayasa