Balon 0.035" wire ile kullanrlabilmelidir. Pta balonun drg ytizeyi 2pg

Balon 0.035