Birce, evlerinin arka sokağındaki dar ve loş dükkâna girdi

Birce, evlerinin arka sokağındaki dar ve loş dükkâna girdi