1225616 HERİ) Öğreıirn Üyesi ¦ Öğr. Gör. ÖMER uçTu

1225616 HERİ) Öğreıirn Üyesi ¦ Öğr. Gör. ÖMER uçTu