2014/1. geçici vergi dönemi için uygulanacak yabancı para değerleri

2014/1. geçici vergi dönemi için uygulanacak yabancı para değerleri