a ııAmAmıı mumun ?Amısl - Türkiye Büyük Millet Meclisi

a ııAmAmıı mumun ?Amısl - Türkiye Büyük Millet Meclisi