c gzl: ,_,ğgm .......... ._ i - Türkiye Büyük Millet Meclisi

c gzl: ,_,ğgm .......... ._ i - Türkiye Büyük Millet Meclisi