13 Ekim 2014 FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü : FIAP En Ġyi

13 Ekim 2014 FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü : FIAP En Ġyi