35 - Tekliflerin Değerlendirilmesinde Öncelikle İlk Oturumdaki

35 - Tekliflerin Değerlendirilmesinde Öncelikle İlk Oturumdaki