13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete Antalya İli

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete Antalya İli