"ıšl m ?Ye rçı HAREKET PARTlsl - Türkiye Büyük Millet Meclisi