(kimlik paşlaşım sözleşmesi) yapılan muhtarlıklar icmali

(kimlik paşlaşım sözleşmesi) yapılan muhtarlıklar icmali