CEMAL EFENDİ (NEYZEN) (1860 — 1899)

CEMAL EFENDİ (NEYZEN) (1860 — 1899)