18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer

18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer