"(hariç)" olarak belirtilen sisteme giriş için kapasite