5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine göre belediye

5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine göre belediye