Çankırı - Kurşunlu 264 Ada 4 Parsel, 265 Ada 13 Parsel, 178 Ada 28

Çankırı - Kurşunlu 264 Ada 4 Parsel, 265 Ada 13 Parsel, 178 Ada 28