516 VARAKA ve GÜLŞAH da işlenmediği halde İran ve Türk edebi

516 VARAKA ve GÜLŞAH da işlenmediği halde İran ve Türk edebi