80 ilmek bafllan›r. Kare olana kadar örülür. Kenarlar›na 6 cm

80 ilmek bafllan›r. Kare olana kadar örülür. Kenarlar›na 6 cm