Bahar dönemi kayıtlarında seçimlik dersler için kota uygulaması söz

Bahar dönemi kayıtlarında seçimlik dersler için kota uygulaması söz