bazı demografik değişkenler açısından ilkokul öğretmenlerinin

bazı demografik değişkenler açısından ilkokul öğretmenlerinin