1.10 bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

1.10 bütçe giderleri ve ödenekler tablosu