cüı_ıy KAyNAK sARıKAyA MEsı-exi vE TEKııix ır.ınDoLU ıistsi

cüı_ıy KAyNAK sARıKAyA MEsı-exi vE TEKııix ır.ınDoLU ıistsi