(I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır

(I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır