4.213.737,75 5.714.102,71 bütçe gelirleri hesabı (b) 5.714.102,71

4.213.737,75 5.714.102,71 bütçe gelirleri hesabı (b) 5.714.102,71