29.901.431,59 42.337.141,60 bütçe gelirleri hesabı (b) 42.337.141,60

29.901.431,59 42.337.141,60 bütçe gelirleri hesabı (b) 42.337.141,60