Çizelge-20 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ARICILIK VE ÜRÜNLERĐ ARI

Çizelge-20 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ARICILIK VE ÜRÜNLERĐ ARI