Aşağıda Özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde otuz yıl süreli

Aşağıda Özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde otuz yıl süreli