2015 yılı döner sermaye birim fiyat listesinde yapılan değişiklik

2015 yılı döner sermaye birim fiyat listesinde yapılan değişiklik