açık ve kapalı alan kira ödemeleri ile ilgili 2015/3 sayılı duyuru

açık ve kapalı alan kira ödemeleri ile ilgili 2015/3 sayılı duyuru