Bir hareket veya bir olay belirli zaman aralıklarında başka yerlerde de

Bir hareket veya bir olay belirli zaman aralıklarında başka yerlerde de