4fde - şerhlerih hhldırılhhsı u`e işlehlerih deuah

4fde - şerhlerih hhldırılhhsı u`e işlehlerih deuah