Adı soyadı : ……………………….. Her zaman yapan bu işi öğrenir

Adı soyadı : ……………………….. Her zaman yapan bu işi öğrenir